Casals

Els períodes de vacances escolars són èpoques on la conciliació familiar, educativa i laboral es transformen en oportunitats per conjugar el lleure i l’educació dels nostres infants. La Fundació Pere Tarrés organitza, cada curs, Casals d’Estiu, Setmana Santa i setembre des d’una planificació i visió estratègica alineada amb cada centre educatiu marcant objectius generals i transversals comuns, i desenvolupant el Projecte Educatiu i les activitats “ad hoc” per cada escola, AMPA o institució.

El projecte educatiu del casal

 • Ideat, dissenyat i estructurat en base als valors de l’educació, el compromís, la responsabilitat i l’entusiasme per donar continuïtat al projecte educatiu de l’escola, AMPA o institució
 • Centre d’interès: ODS per promoure la consciència ecològica i solidària
 • Activitats i dinàmiques diàries i gamificades en coherència amb l’entorn i la situació actual per aprendre jugant
 • Metodologia de treball basada en el joc, els reptes i el treball en equip per propiciar l’ambient idoni i fer aflorar així les capacitats i potencialitats de tots els infants

La gestió integral del casal

 • Equip de monitoratge motivat, amb formació i experiència, i contractat segons el que estableixen les actuals normatives i el III Conveni col·lectiu de lleure educatiu i sociocultural de Catalunya
 • Garantia d’inclusió amb monitoratge per atendre les necessitats específiques de suport educatiu (NESE/NEE)
 • Protocols d’actuació per onada de calor o alerta sanitària integrats en l’operativa diària
 • Coordinació pedagògica i de seguiment del casal: reunions amb l’escola, AMPA i institucions organitzadora, reunions informatives amb les famílies, memòria final.
 • Gestió integral de tots els serveis addicionals: acollida, autocar, càtering, sortides i excursions, material pedagògic i lúdic de les activitats, assegurances.
 • Gestió d’homologacions, inscripcions i cobrament on line
 • Comunicació diària amb les famílies via intranet
 • Descomptes per famílies
 • Facilitem ajuts i beques

Consulta la web de casals adreçada a famílies

Per què confiar amb la Fundació Pere Tarrés pel vostre casal?

 • Entitat solvent i de confiança.
 • Capacitat organitzativa i d’adaptació.
 • Experiència i expertesa.

Els Casals Pere Tarrés s’adapten al nou context d’emergència sanitària i les necessitats de les famílies

Donades les circumstàncies que ens han envoltat les darreres setmanes, i com ho han hagut de viure els infants, l’equip de Casals d’Estiu de la Fundació Pere Tarrés hem treballat per adaptar el seu contingut a la nova realitat:

 • Adaptació de totes les activitats i sortides
 • Reforç del treball d’intervenció socioemocional, a partir d’activitats i dinàmiques que aconsegueixin que els infants i joves trobin l’ambient ideal per expressar, entendre i gestionar les seves emocions.
 • Treballar el reforç educatiu competencial vinculat amb continguts curriculars a partir del centre d’interès, amb projectes i dinàmiques gamificades.

Les activitats de lleure educatiu ofereixen un marc especial i intensiu per treballar la dimensió socioemocional al tractar-se generalment d’activitats grupals que requereixen la posada en pràctica d’aquestes competències. Per això els casals d’estiu d’enguany posaran especial èmfasi a treballar més intensivament aquesta dimensió, amb l’objectiu de compartir i superar els efectes del confinament.

D’altra banda, estarem atents i preparats en tot moment de l’evolució i protocols derivats de la crisi sanitària:

 • Reforç de neteges i desinfecció
 • Organització de torns i limitació de grups
 • Disposició de circuits d’accés per grups independents
 • Elements de protecció per als equips de monitors/es

Telèfons

Barcelona: 93 366 86 04
Tarragona: 97 724 99 27