Activitats extraescolars

Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars són totes aquelles activitats fora de l’horari lectiu escolar i que esdevenen una proposta educativa durant el temps de lleure dels infants i joves.

Estan incloses dins de la que s’anomena educació no formal. Es poden dur a terme abans i després de les classes o bé durant l’espai del migdia.

La nostra llarga trajectòria en el lleure ens permet potenciar una llarga llista d’activitats i propostes innovadores fonamentades en l’educació en el lleure que desenvolupin els sentits dels infants a través de l’observació, experimentació, raonament, treball en equip i creativitat, i que segueixin la nostra màxima d’aprendre mentre es gaudeix.

Afavorim l’educació integral dels infants i els joves durant el temps del migdia, atenent totes les dimensions de la persona i seguint el projecte educatiu i el marc institucional de l’escola. Tot això es duu a terme mitjançant  la creació d’un seguit d’objectius per edats que s’hauran d’assolir durant tot el curs escolar. Pretenem crear una comunicació fluïda amb l’escola per poder coordinar l’acció pedagògica. Eduquem els vostres infants durant aquest espai dinamitzant activitats.

 • Desenvolupar la creativitat i imaginació dels infants i joves a través de les activitats.
 • Estimular l’autonomia de l’infant vers l’entorn proper.
 • Divertir-se i aprendre a la vegada.
 • Desenvolupar, millorar i perfeccionar les habilitats motrius, sensorials i manipulatives.
 • Saber treballar en grup, amb respecte i cooperació, afavorint les relacions no competitives.
 • Desenvolupar el sentit artístic, estètic, musical, rítmic, de coordinació i d’expressió.
 • Descobrir i treballar les pròpies capacitats i ser conscient dels límits de cadascú.
 • Despertar la curiositat dels infants per l’esport, l’art i l’aprenentatge de coneixements a través de dinàmiques lúdiques i didàctiques.
 • Valorar la satisfacció que suposa l’assoliment de fites i objectius com a mostra de superació personal
 • Saber utilitzar correctament el material, les instal·lacions i els estris amb els què es treballa.
 • Tenir consciència de respecte envers el medi ambient i el planeta, cosa que s’aconsegueix, en part, gràcies a la sostenibilitat.
 • Satisfer les necessitats bàsiques de diversió i equilibri psíquic i físic de l’infant.
 • Enfortir les relacions amb els altres sense fer diferència de gènere, raça, religió, condició física o condició psíquica, acceptant, així, la diversitat cultural i social.
 • Assolir els hàbits de convivència, d’ordre i d’higiene acord a cada edat.

Us fem arribar un complet catàleg lúdic i educatiu d’activitats que inclou activitats per a infants i joves, per a pares i mares o bé per a tota la família.

 • Us fem una proposta d’activitats a mida, segons els usos i els costums de l’escola, pensada per garantir l’estabilitat de les activitats ja existents, alhora que amplia el servei proposant-ne de noves ampliant.
 • L’equip de monitors té experiència contrastada en les activitats que duu a terme. Per tant, prepara, organitza, realitza i avalua les activitats. L’equip rep formació contínua durant tot el curs escolar.
 • Si el volum d’activitats és considerable, l’equip de monitors és liderat per un director, figura indispensable per assegurar el correcte desenvolupament del menjador, que es troba sota la supervisió del seu coordinador la feina del qual és garantir la unitat de criteris entre l’equip i l’escola.
 • És molt important, però, establir una ràtio adequada de monitors per tal que les activitats es puguin dur a terme amb garantia de qualitat.
 • Un seguiment exhaustiu del progrés dels infants i l’entrega als pares d’una fitxa de valoració trimestral complementa la nostra intervenció educativa.
 • Les valoracions trimestrals amb l’escola asseguren el bon funcionament de les activitats.

Seguirem el projecte educatiu de l’escola a partir del criteri, la realitat social, les pautes d’actuació, el marc institucional, la normativa i les necessitats específiques d’aquesta.

Caldrà establir els següents criteris a cada activitat extraescolar:

 • Descripció i definició.
 • Objectius concrets per a cada edat.
 • Grup(s) destinatari(s).
 • Continguts anuals i/o trimestrals.
 • Metodologia que cal aplicar.
 • Horaris.
 • Espais.
 • Material que ha de ser facilitat per l’escola o bé per la Fundació Pere Tarrés.
 • Material que han de portar els participants.
 • Ràtio d’infants per activitat.
 • Mínim d’activitats a contractar.
 • Establiment dels diferents grups, horaris i dies d’activitat.
 • Creació del programa del curs amb els objectius i els continguts per a cada trimestre d’acord amb les edats i/o els grups.
 • Seguiment periòdic dels infants a través d’informes de valoració trimestrals.
 • Seguiment periòdic amb reunions amb el responsable de les activitats dins de l’escola.
 • Gestió de rebuts i cobrament de les famílies. 

Telèfons

Barcelona: 93 366 86 04
Tarragona: 97 724 99 27