Publications Studies and reports
 Back to Publications
Diccionari català de la dependència
  • · Editorial: Fundación Pere Tarrés
  • · Year: 2013

Diccionari català de la dependència

Cristina Vidal Martí, Noe Bofarull