Publications Studies and reports
 Back to Publications
Cinema, religions i cultures. La representació cinematogràfica de les grans tradicions religioses
  • · Editorial: Viena Edicions
  • · Year: 2018

Cinema, religions i cultures. La representació cinematogràfica de les grans tradicions religioses

Joan-Andreu Rocha Scarpetta