Octubre - SANT FRANCESC D'ASSÍS - Pobresa i igualtat Torna enrere

Sant Francesc d'Assís

Infants i joves referents de l'activisme social

La desigualtat entre els més rics i els més pobres no deixa de créixer al nostre planeta, i les recents crisis socials i econòmiques no han fet més que agreujar aquesta bretxa. La desigualtat endèmica i altres circumstàncies que se'n deriven, com la pobresa o el sensellarisme, són els principals desafiaments del nostre temps, però no són fenòmens nous. Al llarg de la història de la humanitat, moltes persones, adults i joves, s'han rebel·lat contra aquesta situació i han protagonitzat moviments socials amb l'objectiu de crear un món més just i solidari. Un d'aquests joves va ser, al tombant del segle XIII, Sant Francesc d'Assís. 

Fill d'un ric comerciant de la ciutat italiana d'Assís, quan només tenia vint-i-quatre anys, Francesc, nascut Giovanni di Pietro Bernardone, va decidir fer un brusc canvi de rumb a la seva vida en sentir la crida de Déu, i es va convertir en un dels primers activistes dels quals es té coneixement contra la pobresa i la desigualtat. Renunciant als seus béns materials i a la seva herència, Francesc va començar a propugnar que l'Església i els seus representants havien d'observar criteris com l'austeritat o la igualtat, liderant un moviment de renovació cristiana que en un principi no va ser ben acceptat per la jerarquia eclesiàstica de l'època. Tot i això, la senzillesa dels seus plantejaments i la seva coherència van acabar generant diversos moviments religiosos que van rebutjar des de dins la creixent opulència de la jerarquia eclesial i van defensar fer “vot de pobresa” i renunciar a posseir béns propis. 

El missatge de Francesc va ser molt revolucionari i va transcendir la seva època per erigir-se en un model atemporal i encara molt vigent avui en dia: els seus plantejaments van fer una crítica del sistema econòmic global, denunciant el repartiment desigual en un moment en què la diferència entre els rics i els pobres era abismal. Una situació que, malauradament, no és tan diferent de la que es viu avui en dia.

El 24% de la població de Catalunya, en risc de pobresa

L’1% de la població acumula gairebé la meitat de la riquesa que hi ha al món, segons l’informe anual Global wealth distribution de Credit Suisse & UBS. L'extrema desigualtat econòmica i d'oportunitats que viu el nostre món encara en ple segle XXI fa créixer la pobresa, trenca la cohesió social i amenaça la salut dels sistemes democràtics.
A casa nostra, el 24,7% de la població de Catalunya es troba en risc de pobresa o exclusió social. La Fundació Pere Tarrés treballa per garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés al lleure a través de la seva xarxa de centres socioeducatius, que cada tarda acompanyen infants i joves de famílies amb dificultats socioeconòmiques i de projectes com “Cap infant sense colònies”, la seva campanya anual per becar els casals i colònies per a infants en situació de vulnerabilitat. Només aquest estiu, l'entitat ha becat uns 6.400 infants perquè puguin gaudir dels beneficis del lleure educatiu.

Materials pedagògics per treballar aquest personatge

Proposta pedagògica per treballar la pobresa i igualtat amb infants de 4 a 8 anys

Autoria: Àmbit d’Animació de la Fe del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans de la Fundació Pere Tarrés.

Proposta pedagògica per treballar la pobresa i igualtat amb infants de 8 a 12 anys

Autoria: Àmbit d’Animació de la Fe del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans de la Fundació Pere Tarrés.

Proposta pedagògica per treballar la pobresa i igualtat amb joves de 14 a 16 anys

Autoria: Àmbit d’Animació de la Fe del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans de la Fundació Pere Tarrés.

Projectes relacionats

Recursos d'interès