Calendari escolar Torna enrere

Competències educatives

Com el lleure contribueix al desenvolupament professional, social i personal d’infants, adolescents i joves en un entorn complex.

Competència comunicativa

Competència comunicativa
Les habilitats comunicatives són bàsiques en qualsevol aprenentatge, i per això també esdevenen fonamentals en les activitats de lleure educatiu. Podem definir la competència comunicativa com la capacitat per expressar i interpretar conceptes, pensaments, sentiments, fets i opinions de forma oral i escrita i per interactuar lingüísticament d'una manera adequada i creativa en tots els contextos socials i culturals possibles (com l'educació, la vida privada, els contextos professionals o l'oci), tant en la llengua materna com en llengües estrangeres o que no ens són pròpies. La comunicació en llengua estrangera implica també gaudir d'habilitats afegides, relacionades amb la mediació i la comprensió intercultural.

En les activitats de lleure, la llengua i la capacitat comunicativa es treballa de manera constant i transversal. Als centres d'esplai, per exemple, mitjançant la participació en assemblees o debats sobre temes d'interès, els infants i adolescents aprenen a expressar idees de manera clara i ordenada i també a parlar en públic. A les colònies o en els espais, els infants i joves poden aprendre o perfeccionar una llengua mentre practiquen esports, juguen, fan tallers o sortides a la natura de forma natural i espontània. Finalment, alguns programes de lleure dels centres socioeducatius reforcen el coneixement de la llengua catalana per a infants de famílies nouvingudes.

Competència comunicativa

Materials pedagògics per treballar aquesta COMPETÈNCIA

Dinàmica per treballar les competències amb INFANTS

En Simó diu

Competència comunicativa

Autoria: Blanca Castelar i Mireia Planas del Centre socioeducatiu Raval de la Fundació Pere Tarrés.

Dinàmica per treballar les competències amb JOVES

Com ens comuniquem?

Competència comunicativa

Autoria: Mercè Gómez i Jérémie Antoine del Centre socioeducatiu Raval de la Fundació Pere Tarrés.

Jocs i dinàmiques perquè les famílies pugueu fomentar aquesta competència amb els vostres infants

Debat sobre la marentalitat i la parentalitat

Competència comunicativa

Autoria: Anna Gómez del Centre socioeducatiu Raval de la Fundació Pere Tarrés.

 
Més informació

Pots consultar tota la informació i recursos sobre com l'educació en el lleure contribueix a les 7 competències educatives a la web.