Notícies Opinió i anàlisi d'actualitat Blog Publicacions Estudis i informes Observatori de Promoció de la Infància
 Tornar a Publicacions
Diccionari català de la dependència
  • · Editorial: Fundación Pere Tarrés
  • · Any: 2013

Diccionari català de la dependència

Cristina Vidal Martí, Noe Bofarull