Notícies Opinió i anàlisi d'actualitat Blog Publicacions Estudis i informes Observatori de Promoció de la Infància
 Tornar a Publicacions
Cinema, religions i cultures. La representació cinematogràfica de les grans tradicions religioses
  • · Editorial: Viena Edicions
  • · Any: 2018

Cinema, religions i cultures. La representació cinematogràfica de les grans tradicions religioses

Joan-Andreu Rocha Scarpetta

Mitjançant una aproximació didàctica a les diverses etapes i característiques de la producció cinematogràfica sobre aquestes tres tradicions religioses, el professor Joan-Andreu Rocha Scarpetta proposa un apropament a la manera com l’imaginari social de la indústria cinematogràfica mundial ha projectat en la gran pantalla la seva comprensió dels creients de les tres tradicions religioses monoteistes, accentuant les motivacions polítiques i culturals que han influït sobre aquestes representacions.

Aquest volum inclou una selecció de les 50 pel·lícules clau sobre les grans tradicions religioses.

Anar a la fitxa del llibre