COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL
BLOC DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS

S'han trobat 1 articles de l'autor "Verónica Palasí"

El nou Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021 de Barcelona

14.07.17 / Bloc

La ciutat de Barcelona, sovint pionera en polítiques de Joventut, compta amb un nou Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021 que parteix de la concepció dels joves com agents transformadors i protagonistes tant en el disseny com en l’execució, el seguiment i l’avaluació del pla. Aquest nou pla defineix  les politiques de joventut de la ciutat de Barcelona entre  el 2017 -2021 i té un objectiu clar: facilitar els processos d'emancipació de la gent jove de la ciutat i que  compta amb 182 mesures a desenvolupar estructurades en 4 eixos.

Veure més >