COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL
BLOG DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS

S'han trobat 3 articles de l'autor "Pere Mora"

Oportunitats d’ocupació en la gestió de serveis socials

03.09.15 / Bloc

La crisi econòmica ha posat de manifest la necessitat de que les organitzacions socials implementin un model de gestió de serveis socials eficaç (qualitat), orientat a objectius (planificació estratègica) i, sobretot, que desenvolupi una cartera de serveis orientat a satisfer les necessitats dels seus usuaris (màrqueting de serveis).

Veure més >

L’acció comercial a les Organitzacions No Lucratives

17.07.17 / Bloc

Per donar resposta a les noves necessitats socials i als reptes d’un entorn cada vegada més complex, les Organitzacions No Lucratives han aplicat de forma progressiva eines de gestió de caire empresarial que han servit per satisfer les necessitats dels seus usuaris i millorar el seu impacte social.

Veure més >

Què és un emprenedor social?

16.05.18 / Bloc

Quan pensem en un emprenedor generalment pensem en persones com Steve Jobs o en projectes d'alta tecnologia, però hi ha un altre tipus d'emprenedors. Pere Mora, professor de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL, ens explica com són els emprenedors que desenvolupen projectes que ajuden a millorar la societat.

Veure més >