COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL
BLOG DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS

S'han trobat 16 articles de l'autor "Jesús Vilar"

Educació social: una professió essencial que requereix ser visibilitzada

28.09.20 / Bloc

L’essència de l’Educació social és la promoció dels drets bàsics de les persones mitjançant processos educatius. Així ha estat sempre, especialment des de la transició democràtica, punt que podem considerar com l’origen de la professió tal i com la coneixem a dia d’avui. Les diferents etapes de l’Educació social evidencien que, d’una forma o d’una altra, mai no ha perdut l’horitzó dels drets fonamentals de les persones.

Veure més >

Idees clau sobre la importància de l'ètica professional

16.04.20 / Bloc

El Treball Social i l’Educació Social són dues professions amb un marcat caràcter polític perquè treballen en escenaris de vulnerabilitat, precarietat i injustícia, els quals són entorns canviants, dinàmics i fràgils. Això fa que sigui inevitable que haguem d’adoptar una posició clara cap a la promoció dels Drets humans. Parlar d’ètica, en definitiva, és parlar de com el professional utilitza el seu poder i la seva llibertat en l’exercici de la seva activitat.

Veure més >

Drets humans. Passem de la teoria als fets?

10.12.19 / Bloc

La Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 va representar el moment de màxima consciència ètica sobre la necessitat de definir uns criteris fonamentals de caràcter universal sobre el respecte a la dignitat humana.

Veure més >

Qui cuida de la salut moral dels professionals?

18.05.15 / Bloc

El compromís moral en l’exercici professional ha d’anar més enllà de les bones intencions i ha de mostrar evidències en la manera de fer quotidiana.

Veure més >

Sentit moral en l'activitat professional. De les bones intencions a l'exercici responsable

20.04.15 / Bloc

És innegable que les professions socioeducatives han de regir-se per criteris ètics per respondre al gran repte de l'atenció responsable a les persones. La injustícia, les desigualtats, la falta d'oportunitats, el maltracte, la vulneració de drets i la desesperança són el seu marc de treball, un escenari que no es pot superar només des de la tècnica asèptica.

Veure més >

Cal continuar parlant d’ètica en l'educació social

21.03.16 / Bloc

Si mirem el recorregut històric que ha fet l’educació social, veiem que sempre ha hagut consciència que ètica, tècnica i política van de la mà i d’aquí la importància que se li va donar a la construcció del codi deontològic, document on s’indiquen les aspiracions morals de la professió.

Veure més >

L'Educació Social al nou humanisme del segle XXI

21.02.16 / Bloc

L’any 2006 apuntàvem que l’educació social s’enfrontava a tres reptes evidents: en primer lloc, era necessari aprofundir en els processos d’identitat per singularitzar-se i entendre qui era i què podia oferir a la societat en el conjunt de professions socioeducatives.

Veure més >

L’Educació Social: una bona forma de fer política

09.09.15 / Bloc

No t’agrada el món en què vivim? Et sents impotent davant de tanta injustícia i tanta tragèdia? et desanima veure que tot i el gran progrés científic i tècnic les desigualtats socials siguin tan grans?

Veure més >

Els comitès d’ètica en l’educació social

01.05.16 / Bloc

Tal com ja hem indicat en altres textos, l’educació social ha de dotar-se de sistemes públics per a la gestió dels seus conflictes de valor. Tot i que la vivència de conflicte sempre és subjectiva, el seu tractament ha de poder ser públic i col·legiat per assegurar que la resposta que es dóna a una determinada problemàtica és la més justa i, a la vegada, per treure pressió al professional que pateix el conflicte.

Veure més >

El repte ètic d'anar més enllà de l'urgència: construir comunitat, construir esperança

04.09.16 / Bloc

Fa quasi 35 anys que Ridley Scott ens va deixar clar a Blade Runner que la tecnologia no dona la felicitat i que allò esencial per l'ésser humà és alguna altra cosa de carácter inmaterial i intanglible 

Veure més >

Ètica, ciència i tècnica: tres eixos constitutius de la professionalitat

05.02.17 / Bloc

És evident que les característiques del món actual i les interaccions que es produeixen en ell requereixen que els professionals de l'educació social estiguin rigorosament capacitats si volen anar més enllà de l'atenció i el control a l'hora de treballar amb les persones per tenir una vida autònoma i digna.

Veure més >

Educadors socials a l'escola pel desenvolupament integral de la persona

13.11.16 / Bloc

A l'actualitat és imprescindible que les polítiques educatives superin la divisió clàssica entre l'"educació formal" i la "no formal"o “la reglada” i “no reglada”.

Veure més >

Quins reptes ètics es plantegen als professionals de l'Educació Social i el Treball Social des d'una perspectiva de cuidar i la complexitat?

19.06.17 / Bloc

L'educació social i el treball social han experimentat importants transformacions durant ek seu recorregut històric en relació a la seva missió i tasca.  En un principi eren professions vinculades a la caritat i al control. 

Veure més >

Ètica, cura i complexitat: limitacions dels codis deontològics

18.03.18 / Bloc

L'Educació Social és una professió de marcat caràcter polític qie s'inspira en la promoció dels Drets Humans, pel que sempre ha tingut consciencia de que era imprescindible definir la posició ètica  i valorativa des d'on orientar el dia a dia de la seva activitat. 

Veure més >

Mirades sobre la infància

14.01.19 / Bloc

Ara que arriba l'època de fer nous propòsits per a l'any que acabem de començar, pot ser un bon moment per reflexionar novament sobre les mirades que projectem sobre la infància. Per a això, i seguint la proposta que als anys 70 va fer Lloyd deMause en el seu ja cèlebre Història de la infància, jugarem amb la literatura com a font indirecta per entendre la realitat social de la infància.

Veure més >

Què és l'Educació Social i què aporta a la societat?

19.07.17 / Bloc

- Què passa quan una dona és dependent? Està sotmesa a una situació de violència i no sap com sortir-se’n.
- Com fer perquè un infant que viu en un escenari de molta precarietat pugui tenir les oportunitats que té qualsevol infant i tenir una vida digne i plena.
- Com aconseguir que un home que està pel carrer des de fa molts anys trobi la manera de vincular-se a la societat i ser un ciutadà més de ple dret.


Totes aquestes qüestions, entre moltes d'altres són les que es planteja l’educació social com a professió que genera possibilitats per sortir d’aquestes situacions de dificultat tenin en compte l’educació com un procés de construir-se com a persona.

Veure més >