Accés obert (Open Acces)

L’Accés Obert (o Open Access) consisteix en el dipòsit i la disponibilitat lliure a la xarxa de la literatura de caràcter acadèmic o científic que permet a qualsevol usuari llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o referenciar una àmplia varietat de tipologies documentals en suport digital: articles, llibres, actes de congressos, presentacions en diapositives, tesis, imatges, etc.

Accés Obert

El logo que utilitza el moviment per a l'accés obert a la ciència es reconeix fàcilment, es tracta d'un cadenat obert que simbolitza l'eliminació de les barreres que aturen l'accés als resultats de la recerca científica de forma gratuïta i lliure a Internet.

Avantatges

  • Augmenta la visibilitat de la recerca i dels seus resultats.
  • Incrementa el nombre de citacions de les publicacions.
  • Afavoreix una difusió global.
  • Augmenta la visibilitat de la institució encarregada de la recerca.
  • Garanteix la preservació i la conservació.
  • Estableix comunitats d'interessos gràcies a la visibilitat de la recerca.
  • Permet a l'investigador mantenir el control de les seves publicacions i els seus drets d'autor.
  • Accés lliure i gratuït a moltes més publicacions científiques d'altres autors.

Foment de l’accés obert a la Universitat Ramon Llull