Assegurances de voluntariat - Vigència, cobertures i condicions

Vigència, cobertures i condicions

Els voluntaris i les voluntàries són persones que, lliurement, per responsabilitat social, es comprometen a realitzat una obra d’interès general, ja sigui cívica, educativa, cultural, sanitària, al medi ambient o un servei social.

Períodes de vigència

Extracte de cobertures

Condicions

Contractació on-line

Anual

El període de vigència de la pòlissa de voluntariat és de l'1 de febrer al 31 de gener, de cada any.

Cost de l'assegurança

  • Si la primera adhesió es de més de 50 persones, totes les ampliacions tindran un cost de 3,30 €, amb la possibilitat d'actualitzar els llistats sempre que es produeixin canvis de persones.
  • Si la primera adhesió és de menys de 50 persones, totes les ampliacions tindran un cost de 4,00 €.

Es pot assegurar el número de persones que es desitgi* (haurà de coincidir amb el llistat que s’adjunti).

* Consultar condicions de cost per a col·lectius de més de 1.000 voluntaris i/o activitats de curta durada.

Les adhesions per les pòlisses de Lleure i Voluntariat tenen un període de vigència a data d’efecte el dia en què fas la contractació i fins al final de l’anualitat (a no ser que s'acordin activitats de curta durada previament).

A més, a partir d’ara ja no hi haurà places vacants! Es podrà assegurar el número de persones que es desitgi, que haurà de coincidir amb el document adjuntat d’assegurats o bé amb el llistat introduït.

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal