Segells de qualitat

A l'Alberg Pere Tarrés apostem per treballar seguint uns procediments que ens permeten assegurar la qualitat i la millora contínua. Formem part de la Fundació Pere Tarrés, una organització sense ànim de lucre compromesa amb l'educació i l'acció social sobretot amb col·lectius com la infància vulnerable. L'objectiu de l'alberg consisteix en oferir un servei òptim i una atenció personalitzada a tots els requeriments del nostres diferents tipus de clients. Gràcies a això, l'Alberg Pere Tarrés ha obtingut la certificació de qualitat ISO 9001:2015 i aposta en el seu treball diari per seguir unes pautes i procediments que permetin oferir als seus usuaris el millor servei.

La Federació Internacional d'Alberg de Joventut, Hostelling International, va atorgar l'Alberg Pere Tarrés la Q de qualitat, sent el primer alberg a  Espany en obtenir-la. A més, el govern català, com a reconeixement al  nostre ferm compromís amb el medi ambient, també ens va atorgar el distintiu de qualitat medi ambiental.

La nostra cuina també està acreditada amb el distintiu AMED, assegurant la qualitat d'un menjar basat en els principis de la dieta mediterrània. Amb aquesta aposta i filosofia de treball volem assegurar a tots els que ens visiten una estança agradable, a un preu econòmic però amb una qualitat òptima.

Grau de satisfacció dels clients del Youth Hostel Pere Tarrés, any 2020

Aquest 2020 degut a la situació extraordinària de la pandèmia per la COVID-19, la Fundació Pere Tarrés ha fet un gran esforç d’adaptació, per tal d’adequar els seus serveis i activitats a les noves normatives, protocols i mesures de prevenció establertes pel Departament de Salut en cada moment.

Les dades de satisfacció recollides de les enquestes realitzades a clients, confirmen que la qualitat dels serveis i activitats s’ha mantingut en les mateixes posicions que anys anteriors, o inclús han millorat, depenent dels serveis, tot i el context i modificacions aplicades.

Formem part de:

Premis:

2019 Global Youth Travel Awards
Best Social Responsibility Initiative
11 d'octubre de 2019

Global Youth Travel Awards 2019